Gunnar Hökmark skriver i Norran

Den 11 april skriver Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark en debattartikel i Norran om behovet av en svensk Östeuropakommision. Hökmark tar avstamp i hur han själv anklagades för att gå ”fascisternas ärenden” när han valde att stödja balternas frihetskamp under kalla kriget.

De baltiska staterna ansågs nämligen vara infekterade av den fascism och nationalism som Moskva hävdade var motivet till förtrycket.  Det var inte en isolerad händelse. Tvärtom. Relativiseringen av diktaturernas förtryck på andra sidan järnridån var praxis för den svenska vänstern i många årtionden.

I texten beskriver han hur Socialdemokraternas inställning till förtrycket i öst präglades av ”en försonande inställning” och eftergifter.

Vi behöver göra upp med historien om hur Sverige som land förhöll sig till Östeuropas diktaturer. I stället för att gå i första ledet för deras frihet gick vi i det sista när det gällde att kritisera dem.

Under 1990-talet hade Sverige en neutralitetspolitikkommission som klargjorde hur vi under kalla kriget förhöll oss till västmakterna. Nu behövs en ny kommission för att klargöra hur Sverige under samma tidsperiod förhöll sig till förtrycket i öst.

Läs hela artikeln här.