Gunnar Hökmark skriver i Norran

Den 29 november skrev Gunnar Hökmark ordförande för Frivärld, en debattartikel i Norran om hur demokrati och frihet försvars gemensamt. 

I dag har vi en värld där alliansfrihet än mer uppenbart är allianslöshet. För de baltiska staterna hade allianslöshet varit en inbjudan till rysk inmarsch. Utan EU hade de varit ryska lydriken, Skriver Gunnar.

Läs hela artikeln här.