Gunnar Hökmark skriver i Norrbottens-Kuriren

Den 24 april skriver Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark i Norrbottens-Kuriren om den stora ekonomiska utmaning som Kina innebär. De senaste årens ekonomiska framgång har blivit en bas för en allt mer aggressiv utrikespolitik och växande militär förmåga, skriver Hökmark.

De militära ambitionerna är i första hand regionala, medan den ekonomiska makten har under diktaturens logik gett globala ambitioner.

Trots detta har fortsatt den fria världen ett ekonomiskt övertag, vilket Hökmark menar att aktörer som EU och USA bör utnyttja.

EU bör därför tillsammans med USA forma ett globalt samarbete där lösningen inte är att isolera eller diskriminera Kina, utan att sätta tydliga gränser som klargör att Kina inte tillåts använda sin ekonomi för att hota andra länders frihet och säkerhet.

Så länge de kommunistiska ledarna inte låter företag och näringsliv utvecklas oberoende måste de finna sig i att kinesiska investeringar granskas utifrån de säkerhetspolitiska hot de kan utgöra mot fria länder. Frihandel förutsätter fria samhällen – inte att det är fritt fram för statligt drivna investeringar som innebär säkerhetspolitiska risker.

Läs hela artikeln här.