Gunnar Hökmark skriver i Norrbottens-Kuriren

De som menar att vi i konflikten mellan Israel och palestinier har två likvärdiga motståndare förtränger att den ena förtrycker sina egna medan den andra har gett förföljda människor frihet, skriver Gunnar Hökmark i Norrbottens-Kuriren den 1 juni. Frivärlds ordförande menar att det borde vara vara självklart hur världssamfundet ska ställa sig i konflikten.

Alltför få inser att freden bara kan växa fram genom demokrati, respekt för mänskliga fri- och rättigheter, respekt för staten Israels rätt att existera och att de som piskar upp hat och krigsstämning fördöms. Freden kan bara uppnås genom demokratins seger över den extremism som förtrycker palestinier och förhindrar fredsprocessen. Sverige borde vara en del av den fredskraften, inte en del av stödet till dem som hotar Israel.

Läs hela artikeln här.