Gunnar Hökmark skriver i Norrbottens-kuriren

Den 16 januari skrev Gunnar Hökmark, Frivärlds ordförande, en debattartikel i Norrbottenskuriren. I texten diskuterar Gunnar hur den svenska rymdbasen Esrange borde göras till ett europeiskt center för rymd och forskning.

Vi behöver lägga den svenska försiktigheten åt sidan och framföra en vision om Kiruna som centrum för EU:s gemensamma rymdverksamhet. Det saknas i regeringens rymdstrategi från föregående år.”, skriver Gunnar.

 

Läs hela artikeln här.