Gunnar Hökmark skriver i Norrbottens-Kuriren

Den 11 mars skrev Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld, en krönika i Norrbottens-Kuriren i vilken han diskuterar EU-parlamentsvalet.

Europa behöver fler frihandelsvänner, inte fler regleringsivrare. Vi behöver öppna upp marknader, stärka energiunionen för att kunna bedriva en trovärdig klimatpolitik och stärka vårt energioberoende, bygga Sveriges säkerhet tillsammans med andra och satsa mer resurser på forskning framför bidrag och nya skatter, skriver Gunnar.

Läs hela artikeln här.