Gunnar Hökmark skriver i Norrbottens-Kuriren

Den 10 april skrev Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld, i Norrbottens-Kuriren där han kritiserar Stefan Löfvén och hans hanterande av EU:s sociala pelare.

Löfven fortsätter att hävda att den sociala pelaren handlar om ambitioner och lösa principer, samtidigt som lagförslag på lagförslag nu behandlas som påverkar svensk välfärd och arbetsmarknad och som direkt kan härledas till den sociala pelaren, skriver Gunnar.

Läs hela artikeln här.