Gunnar Hökmark skriver i Norrköping Tidningar

Den 27 december skrev Gunnar Hökmark, ordförande på Frivärld, en debattartikel i Norrköpingstidningar, om hur utveckling och investeringar är viktigare än minskad konsumtion inom klimatpolitiken.

Sveriges förmåga att påverka den globala klimatpolitiken handlar inte om att försöka vinna genom att sätta högre mål än andra. Vår viktigaste insats är att visa att man kan nå längre än vad andra har gjort. Det är när Sverige visar att minskade utsläpp, kan förenas med ekonomisk tillväxt som vi övertygar andra. Det är när vi utvecklar teknologier som eliminerar eller minskar de fossila utsläppen som vi påverkar globalt, skriver Gunnar,

Läs hela artikeln här.