Gunnar Hökmark skriver i Norrköpings Tidningar

Regimer som den ryska och den kinesiska följer aldrig de regler som är självklara för demokratiska stater. Det menar Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark i en krönika i Norrköpings Tidningar.

För det tredje måste vi göra klart för näringsliv och offentliga institutioner att vi redan i dag står under angrepp. Cyberkrigföring, strategiska investeringar, industrispionage, spionage mot forskning och sjukvård, liksom stölder av patent, korruption och penningtvätt är delar av mönster som tillhör vår tids krigföring.

Läs hela krönikan här.