Gunnar Hökmark skriver i Norrköpings Tidningar

Neutraliteten har aldrig tjänat någon riktigt väl. På samma sätt har vi i dagens Europa sett hur allianslöshet inte har hjälpt vare sig Georgien eller Ukraina, skriver Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld, i en krönika i NT.

”Vi tillhör de hotade, som Putin kräver ska ingå i den ryska intressesfären, och vi kan inte ställa oss utanför det hotet genom allianslöshet. Däremot innebär allianslöshet ensamhet och att vi till skillnad från alla våra grannländer, snart även Finland, saknar säkerhetsgarantier från världens starkaste försvarsallians. Det är destabiliserande.”

Läs hela artikeln här.