Gunnar Hökmark skriver i Norrköpings tidningar

”Regeringen Netanyahu har ett ansvar inför sitt eget folk och inför Israels vänner att det finns en bred samling bakom landets styresform. Det är så man värnar den demokratins utpost man utgör.” Skriver Gunnar Hökmark, Frivärlds ordförande, om den senast politiska utvecklingen i Israel.

Läs hela artikeln här.