Gunnar Hökmark skriver i Norrköpings Tidningar

Den 21 oktober skrev Gunnar Hökmark ordförande för Frivärld, en krönika i Norrköpings tidningar, om hur EU:s betydelse ökar när USA drar sig tillbaka på världsarenan.

Europeiska unionen är i dag den enda globala aktören för liberal demokrati, fri handel, multilateral handelsordning samt ansvarsfull klimatpolitik. Ytterst, beroende på vilka krafter som kommer att påverka USA de kommande åren, kan EU också bli ensam försörjare av gemensam europeisk säkerhet, skriver Gunnar.

Läs hela artikeln här.