Gunnar Hökmark skriver i NWT

Vi lever i en tid präglad av osäkerhet. En tid där diktaturer utnyttjar friheten i demokratier och rättsstater för sin egen maktutövning. Sverige måste därför driva på för att EU ska utveckla en gemensam säkerhetspolitik. Det skriver Gunnar Hökmark, Frivärlds ordförande, i Nya Wermlands-Tidningen.

Sverige måste driva på för att EU ska utveckla en gemensam säkerhetspolitik. En politik där vi tillsammans värnar om regler för den fria handeln, inte accepterar att någon försöker strypa det fria ordet genom hot om ekonomiska bojkotter och klargör att enskilda företag inte får straffas för att deras regeringar står upp för grundläggande mänskliga rättigheter.

Läs hela debattartikeln här.