Gunnar Hökmark skriver i NWT

Putin och hans krets känner sig omringade, inte av hot mot Ryssland utan av demokratier som står i vägen för upprättandet av ett Ryssland som axlar Sovjetunionens förtryck och makt över andra. Det skriver Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark i Nya Wermlands-Tidningen.

Den enda vägen att återvända till förhoppningarna om en framtid där Ryssland, Ukraina och Belarus ger sina folk frihet, en rättsstat och ekonomisk utveckling är att Putin nu får klart för sig att despotins logik och krigets våld inte leder framåt. Den långsiktiga freden och demokratin kan vinnas genom att vi inser att vi står inför ett krig som kan undvikas om Europa och Sverige vinner freden innan kriget startat.

Läs hela debattartikeln här.