Gunnar Hökmark skriver i NWT

Den 23 augusti skrev Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld, en debattartikel i NWT, om Ryssland alltjämt är ett säkerhetspolitiskt hot mot Sverige.

Sverige behöver en ny säkerhetspolitik där vi tillsammans med andra värnar demokrati och rättsstat och en ny försvarspolitik som ger Sverige ökad trygghet, skriver Gunnar.

Läs hela debattartikeln här.