Gunnar Hökmark skriver i NWT

Den 25:e februari skrev Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark en debattartikel i Nya Wermlandstidningen. Artikeln behandlade de konsekvenser som Storbritannien står inför efter Brexit och Hökmark konstaterade att landets utträde har försvagat Europa.

För regimer som den ryska och kinesiska innebär Storbritanniens utträde ett svagare och mer utsatt Europa, där aggressioner och påtryckningspolitik blir lite lättare att genomföra.

Läs hela artikeln här.