Gunnar Hökmark skriver i NWT

Den 3:e mars skrev Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark en debattartikel i NWT. I den kritiserade han regeringens stöd för en eventuell beskattningsrätt på EU-nivå och menade att man istället bör lägga vikt på hur befolkningen ska få ut så mycket som möjligt av sina redan skattade pengar.

[Det är] ett beslut som riskerar att skada både Sverige och EU då det bygger på den felaktiga föreställningen att mer pengar är alla problems lösning. Förslaget underminerar också de grundläggande regler för beskattning som gäller i Sverige och den process som reglerar Europeiska Unionens budget.

Läs hela artikeln här.