Gunnar Hökmark skriver i NWT

Den 17 november publicerade Nya Wermlands-tidningen en artikel skriven av Frivärlds Ordförande Gunnar Hökmark om västvärldens relation till Kina och hur det är dags för en enad front mot kinesiska övertramp.

Europeiska Unionen är en naturlig utgångspunkt för att samla den fria världen. Sverige bör nu ta initiativ för att EU bjuder in till en konferens som samlar den fria världens marknadsekonomier kring frågan om hur man sätter gränser för auktoritära och totalitära regimer som medvetet väljer att utnyttja vår frihet. Låt oss samla länder som Japan, Indien, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Storbritannien och de många länderna i Latinamerika till en konferens som klargör vad som nu måste gälla för export och import, för ömsesidig öppenhet och för respekt för fria länders frihet.

Läs hela artikeln här.