Gunnar Hökmark skriver i NWT

Den 8 april skriver Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark i Nya Wermlands-Tidningen om behovet av en Östeuropakommission. Hökmark menar att Sverige måste ”göra upp med historien om hur vi som land förhöll oss till diktaturerna i vår närhet” under kalla kriget. Sveriges eftergifter gjordes med ”föreställningen att vi därmed tog ställning mot fascismen och nazismen”, skriver Hökmark.

Vi behöver vi en kommission för att klargöra hur vi under samma tidsperiod förhöll oss till diktaturerna i öst när de var som allra mest dominerande i vår del av världen. En liknande sådan hade Sverige under 1990-talet – neutralitetspolitikkommissionen – som klargjorde hur vi under kalla kriget förhöll oss till västmakterna.

Hökmark beskriver även hur dagens retorik, när regeringen försöker underminera den svenska oppositionens politiska legitimitet, präglas av samma tankesätt.

Det faktum att vi i dag ser ett språkbruk som en gång användes för att underminera demokratins legitimitet i Östeuropa visar hur viktigt det är. Om inte Socialdemokraterna gör upp med sin smutsiga historia riskerar den att upprepas.

Läs hela artikeln här.