Gunnar Hökmark skriver i Nya Wermlands-Tidningen

Den 16 december skrev Gunnar Hökmark ordförande för Frivärld, en debattartikel i Nya Wermlands-Tidningen om hur EU måste anpassa sig inför det nya årtiondet.

Det är strategiskt viktiga uppgifter som handlar om att värna den fria världen, europeisk konkurrenskraft och säkerhet samt en global ekonomi som möter växthuseffekten samt ger välstånd och trygghet. Det är därför vi behöver Europeiska Unionen, skriver Gunnar.

Läs hela artikeln här.