Gunnar Hökmark skriver i Nya Wermlands-tidningen

Den 8 augusti skrev Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark en debattartikel i Nya Wermlands-tidningen. Den kritiserade beslutet kring den nya EU-budgeten och hur den kan komma att hämma Europas tillväxtmöjligheter och konkurrenskraft.

Europeisk konkurrenskraft och innovationsförmåga växer fram i företag under konkurrens i ett positivt företagsklimat, inte i överreglerade miljöer där stora politiska satsningar styr investeringarna.

Läs hela artikeln här.