Gunnar Hökmark skriver i Nya Wermlands-Tidningen

Den 20 oktober  publicerade NWT en debattartikel av Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark. EU-frågor, som det ofta slarvigt kallas, är inte oviktiga företeelser bortom våra gränser, de angår oss i högsta grad och vi kan och bör påverka dem.

För det är inte genom att stå vid sidan och agera bromskloss som Sverige kan förändra den europeiska politiken. En sådan inställning leder enbart till att andra tar besluten åt oss. Istället bör vi driva på för mer frihetlig och marknadsvänlig politik i Bryssel. För om vi inte lägger förslagen om en bra miljöpolitik med satsningar på kärnkraft, mer konkurrens på den inre marknaden och en hållbar migrationspolitik kommer sannolikt ingen annan göra det. EU är inte heller en fix konstant utan en union som blir vad medlemsländerna gör den till, varken mer eller mindre. Därför behöver Sverige vara med och forma den i en mer frihetlig riktning.

Läs hela artikeln här.