Gunnar Hökmark skriver i Realtid

Den 17:e mars skrev Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark en debattartikel i Realtid. I den betonar han vikten av förnuft och allvar, istället för panik, i Coronakrisens tider.

Vi måste få Sverige att fungera för att klara alla utmaningar vi står inför. Det uppnår vi inte genom skrik, rop och aggressiva utfall mot andras uppfattningar. Ej heller genom att underminera förtroendet för de myndigheter som nu har ansvaret.

Läs hela artikeln här.