Gunnar Hökmark skriver i Realtid

Den 10 april skrev Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld, en debattartikel i Realtid om varför ett införande av euron skulle innebära en ökad stabilitet och säkerhet för svensk ekonomi.

Med euron skulle Sverige få en stabilare valuta i stället för den pendling mellan övervärderad och undervärderad valuta som vi har haft och vi skulle få en stabilare penningpolitik. Sverige
har mycket att vinna på euron, både genom politiskt inflytande och ekonomisk stabilitet, 
skriver Gunnar.

Läs hela artikeln här.