Gunnar Hökmark skriver i Second Opinion

Den 12:e februari skrev Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark i Second Opinion om att Miljöpartiets negativa attityd gentemot kärnkraft är ansvarslös och kan bidra till en större utsläpp.

Klimatmässigt är det ansvarslöst att avveckla kärnkraft som kan bidra till en omvandling av energimarknaden kring Östersjön mot avvecklade fossila bränslen. Det är ansvarslöst att fatta beslut som innebär ökade utsläpp på 3 procent årligen de kommande fem åren. Det förstör vår möjlighet att vara ledande i världen och sätta mönster för andra och utveckla modeller som kan gälla över hela världen.

Läs hela artikeln här.