Gunnar Hökmark skriver i Skaraborgs Läns Tidning

Den 14 augusti skrev Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark en debattartikel i Skaraborgs Läns Tidning. I den framhävdes vikten av nordisk gemenskap och samarbete.

Vi är alla små men starka demokratier. Vi är fast förankrade inte bara i demokratins värderingar, utan också i synen på att vi har ett ansvar för att värna demokratins värden globalt. Vi är alla internationellt inriktade ekonomier som har utvecklat vårt välstånd genom handel, samtidigt som vi tillsammans har en ekonomi som motsvarar ett G7-land.

Läs hela artikeln här.