Gunnar Hökmark skriver i SvD

I en replik i Svenska Dagbladet understryker Gunnar Hökmark, Frivärlds ordförande, vikten av det svenska medlemskapet i den Europeiska Unionen, och driver tesen att Sverige bör ta en aktiv roll i dess utveckling.

Läs hela artikeln här.