Rapporter och briefings

Norge och EU

16 maj, 2019

Inför folkomröstningen om Brexit 2016 hävdade utträdesförespråkarna att Storbritannien behövde ”ta tillbaka ...

Split och misstro: Rysk påverkan inför EP-valet

15 maj, 2019

Inför vårens val till Europaparlamentet har ett flertal aktörer varnat för att externa aktörer kan komma att ...

Inre marknad, yttre styrka

14 maj, 2019

I Frivärlds rapport Inre marknad, yttre styrka redogör Håkan Jonsson för hur EU-samarbetet stärkt Europas ...