Gunnar Hökmark skriver i SvD

Den 15 oktober skrev Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark en gästledare i Svenska Dagbladet om den nya försvarspropositionen. Januaripartierna framställer den nya försvarspropositionen som en stor upprustning, men i själva verket återställs försvarsanslagen till den nivå vi hade 2005, alltså 1.5 procent av BNP. Denna nivå var redan 2005 otillräcklig. Till grund för försvarssatsningen ligger en försvarspolitisk doktrin som riktar tankarna mot ett landbaserat invasionförsvar, Sverige behöver något fundamentalt annorlunda.

Sverige behöver ha förband som kan agera i nuet på Östersjön eller vid våra stora infartsleder, när Ryssland eller någon annan söker vinna dominans och kontroll över Östersjön eller med subversiva krafter försöker störa våra handelsförbindelser. Vi behöver finnas i luften för att kunna ha den kontroll och närvaro som krävs där. Vi behöver fler ubåtar för att kunna avskräcka och ha en ständig underrättelseverksamhet till havs. Vi behöver ha en vapenkraft som kan sättas in mycket snabbt mot dem som hotar våra gränser. 

Läs hela artikeln här.