Gunnar Hökmark skriver i Svensk Tidskrift

Den 8 maj skrev Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark en artikel i Svensk Tidskrift. I den lyfte han vikten av en stärkt europeisk gemenskap.

Ett Europa som står svagt, som förlorar sin förmåga att tillsammans utveckla välstånd och starka ekonomier, som inte kan eller våga hävda demokrati, fri- och rättigheter eller fri handel världen över, kan påverka världen i sin helhet men också göra vårt eget samhälle svagare när andra hotar oss.

Läs hela artikeln här.