Gunnar Hökmark skriver i Svensk Tidskrift

Den 22 maj skrev Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark i Svensk Tidskrift. Artikeln handlade om hur Historiska museet skapar en falsk bild av de umbäranden som de tiotusentals som flydde Sovjets förtryck i de ockuperade baltstaterna tvingades genomlida.

Formuleringen att några få valde att stanna och fick jobb och bostad är lika missvisande som att de flesta återvände till sina hemländer. Den är ett hån både mot dem som flydde, de som gick under på flykten och de som, kvar under förtrycket, deporterades till läger.

Läs hela artikeln här.