Gunnar Hökmark skriver i Svensk Tidskrift

Den 6 november publicerade Svensk Tidskrift en artikel skriven av Frivärlds Ordförande Gunnar Hökmark angående den globala kampen mot växthuseffekten och klimatförändringar. Fossila bränslen måste stanna i marken, men alternativen bli lönsamma och effektiva nog för att så ska kunna ske. Sverige och Europa måste visa att innovation och ny teknik kan användas och övertyga resten av världen att följa vårt exempel, för själva har vi endast marginell påverkan på de globala utsläppssiffrorna.

Demokrati och marknadsekonomi är överlägsna system. De som inte ser dem som en möjlighet har problem. De är istället utelämnade till att romantisera våldet och mumla om global despoti där ingen bråkar med dem. Om klimatdebatten istället för att söka bygga upp största möjliga ångest och hopplöshet fokuserar på att sortera ut de mindre meningsfulla offer-åtgärderna för att istället prioritera marknadsekonomins globala förändringskraft värnar vi inte bara demokratin utan stärker också hoppet. Vi andra kan minska utsläppen genom att se till så att den fossila energin ligger kvar där den ligger, samtidigt som världen utvecklas till en bättre plats för fler. 

Läs hela artikeln här.