Gunnar Hökmark skriver i Svensk Tidskrift

Om Sverige eftersträvar en utrikespolitisk hållning som förespråkar frihet och demokrati borde man stötta Israel, som just är ett litet demokratiskt land omgivet av auktoritära diktaturer. Det argumenterar Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark för i Svensk Tidskrift den 21 maj.

Sverige bör värna rättsstaten mot terrorismens angrepp, demokratin som utsätts för attacker samt stå upp mot antisemitism och hat. Så borde en svensk utrikespolitik se ut.

Det är en politik som dessutom har betydelse för hur vi hanterar antisemitismen i vårt eget samhälle. Kan vi inte värna demokratin där kan vi inte värna den här. Det är dags att svensk utrikespolitik tar sikte på det självklara. Frihet, demokrati och rättsstat.

Läs hela artikeln här.