Gunnar Hökmark skriver i Svensk Tidskrift

Det är en allvarlig verklighet att vi i Sverige har en levande antisemitism, som i vissa delar av vårt land gör livet outhärdligt för judar. De hånas, hotas och känner en ständig oro för sin säkerhet. Judiska församlingar tvingas att skydda sig själva mot överfall och attentat på ett sätt som är ovärdigt för en rättsstat. Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark skriver i Svensk Tidskrift med anledning av Förintelsekonferensen i Malmö.

Det allvarliga är att den svenska regeringen genom sin Israel-politik ständigt spelar med i detta. Den enda demokratin, det enda fria samhället och det enda landet som erbjuder människor lika rättigheter oavsett kön eller sexuell läggning är Israel, men det är det enda landet som ständigt möter aggressiv kritik för att man finns till och försvarar sig, för att man inte ensidigt slutit fred mot dem som vill utplåna landet.

Läs hela texten här.