Gunnar Hökmark skriver i Svensk Tidskrift

Den socialdemokratiska regeringens lansering av den sociala pelaren tillhör sannolikt de mer spektakulära självmål som någon medlemsstat gjort i Europeiska unionen. Det menar Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark i Svensk Tidskrift.

Regeringen har således skänkt bort smöret i utbyte mot lite växelpengar. Sverige kommer nu räknas in bland de länder som inte motsätter sig förslag om EU-regleringar av arbetsmarknaden. På grund av socialdemokratisk oskicklighet är vi ett land som diskuterar innehållet i förslag om hur EU ska styra över frågor som tidigare varit svensk kompetens.

Läs hela artikeln här.