Gunnar Hökmark skriver i Svensk Tidskrift

Sverige har att välja mellan allianslöshet eller medlemskapets skydd, skriver Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld.

”Det finns idag ingen som kan hävda att vi genom vår alliansfrihet står neutrala eller utanför den konflikt som Ryssland skapat. Att ”200 år av alliansfrihet har tjänat oss väl” är inget argument när världen har förändrats. Stabiliteten i vår del av världen är redan rubbad av rysk aggression och Sverige står inte längre utanför. Därmed blir frågan om svenskt Natomedlemskap en oundviklig fråga om att välja mellan allianslöshet eller medlemskapets skydd.”

Läs hela artikeln här.