Gunnar Hökmark skriver i Svensk Tidskrift

När Sverige tar stegen in i Nato-gemenskapen är det inte som det sägs ett uppbrott från 200 år av neutralitetspolitik utan ifrån en föreställningsvärld om neutralitet och neutralism som formats under de senaste 70 åren efter andra världskriget, skriver Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld.

”Det är en föreställningsvärld som formats för att idealisera bristen på ställningstagande för den fria världen, för att ge en bild av att Sverige var ett land som ansåg sig vara en fredens kraft mer än andra och därför ställde sig vid sidan om den brutala verklighet som präglades av det diktatursystem som Sovjetunionen med sina underordnade satellitstaters formade i Europa.”

Läs hela artikeln här.