Gunnar Hökmark skriver i Svensk Tidskrift

Den svenska medlemsansökan till Nato föregicks av en process som präglades av krigets dramatik och en fundamental socialdemokratisk omsvängning, skriver Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld.

”Den kommande mandatperiodens viktigaste uppgift är nu att med säkerhet och verklighetsförankring föra Sverige in i Nato. Den får inte äventyras av sådana motsättningar som vi under de gångna åren sett har blockerat regeringen vad gällt migrationspolitik, kriminalpolitik, strategisk råvarupolitik och energipolitik

Det får inte gå fel och det får inte finnas någon tvekan om Sveriges avsikter att bli en fullgod medlem.”

Läs hela artikeln här.