Gunnar Hökmark skriver i Svensk Tidskrift

”Vi behöver därför en ny tids frihetsagenda. Den handlar ytterst om vad vi kan göra för att stärka den fria världen, inte bara som en motkraft mot mörkrets krafter utan som en föregångare och en ledare som attraherar andra att följa efter, som ger demokratins ideal en ny kraft och som genom sin snabba utveckling inte bara visar sin överlägsenhet utan också övervinner utmaningarna.”- skriver Gunnar Hökmark, ordförande Frivärld, om hur det fria samhället och den liberala demokratin kan försvaras i vår tid.

Läs artikeln här.