Gunnar Hökmark skriver i Svensk Tidskrift

Den 6 december skrev Gunnar Hökmark ordförande för Frivärld, en debattartikel i Svensk Tidskrift, om riskerna att smutskasta sin demokratiska motståndare. 

Det hon skildrade var hur misstänkliggöranden och demonisering i den polska samhällsdebatten, gjort att extremernas spegelbilder blev till politiska motståndares bild av varandra. Så förgiftades samhällsklimatet. När allt fördömdes som extremt fanns ingen motståndskraft mot just de extremer som underminerar demokratin, skriver Gunnar.

Läs hela artikeln här.