Gunnar Hökmark skriver i Svensk Tidskrift

Den 13:e mars skrev Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark en artikel i Svensk Tidskrift. I den reflekterar han över coronavirusets effekter på den globala ekonomin och menar att den demokratiska världen i efterhand behöver utvärdera sitt beroende av Kina.

Kinesiska investeringar i Europa måste så länge kommunistdiktaturen ser dem som potentiella medel för utpressning ha ett ägarskap som binder dem till europeiska börser och med tydligt redovisat ägande.

Läs hela artikeln här.