Gunnar Hökmark skriver i Svensk Tidskrift

Den 24:e april skrev Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark en artikel i Svensk Tidskrift. Den handlade om vänsterns vilja att, med anledning av coronakrisen, införa samma auktoritära system som tidigare misslyckats.

Nu på nytt vill stora delar av vänstern bryta den globalisering som gett välstånd och frihet åt miljontals människor. På nytt vill de ersätta framgångsrika marknadsekonomier med statlig styrning och planhushållning. Människor ska inte få välja sig sjukvård, trots att så många gör det, inte få välja skola trots att så många gör det och heller inte få välja barnomsorg. 

Läs hela artikeln här.