Gunnar Hökmark skriver i Svensk Tidsskrift

Den 31 januari skrev Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark i Svensk Tidsskrift om gråzonsproblematiken:

Den gråa zonen kännetecknas av att det inte finns någon definierad balans i en multipolär värld.  Krigets syften kan uppnås genom asymmetriska attacker, något som ger små grupper eller nationer en möjlighet att slå mot stora men också stora att slå mot vem de vill utan att utlösa någon motkraft. 

Läs hela artikeln här.