Gunnar Hökmark skriver i Svenska Dagbladet

Den 11 maj skrev Gunnar Hökmark en gästledare i Svenska Dagbladet. I den togs det fria skolvalet i försvar, medan regeringens senaste utredning om lotteri och kvoteringar förkastades.

Utredningen är ett uttryck för den nonchalans mot kunskap och enskilda elever som alltför mycket har präglat svensk skolpolitik. Den enskilde eleven är inte ett eget subjekt, med ansvar för sina strävanden efter kunskap, utan ett objekt för den politiska maktens vilja att lägga tillrätta konsekvenserna av dess misslyckanden.

Läs hela texten här.