Gunnar Hökmark skriver i Svenska Dagbladet

I sitt gästinlägg Livet levs i demokratin, inte i diktaturen som publicerats på Svd, skriver Gunnar Hökmark, orförande Frivärld, följande: ”Litauen – som efter lång kamp blev fritt 1991 – har blivit ett land som står i Europas förgrund när det gäller att stå upp mot diktaturer som Ryssland, Belarus och Kina, och i att ge demokratins krafter i dessa länder sitt stöd. Sverige bör verka för att Litauens föredöme blir en europeisk norm, och att vi bör gå sida vid sida med Litauen i det arbetet”.

Läs artikeln här.