Gunnar Hökmark skriver i Svenska Dagbladet

Gunnar Hökmark, ordförande Frivärld, skriver i sin ledare Demokratin som realitiet: ”Tänk om det i stället vore så att den fria världens länder förenade sig bakom insikten att det är demokratins överlägsenhet som är vår främsta styrka. Om vi i de konflikter vi ser framför oss satte demokrati och frihet som avgörande rättesnören för hur vi gemensamt ska förhålla oss.”

Läs ledaren här.