Gunnar Hökmark skriver i Svenska Dagbladet

”När vi nu blivit medlemmar i Nato är det viktigt att det fanns ett före, som vi bör lära oss av när vi nu utformar en ansvarsfull säkerhetspolitik. Vi ”blev” inte medlemmar, utan vi ansökte om medlemskap på grund av dem som ville det. […]

Det långa motståndet mot Nato har för Sverige haft ett allvarligt efter. Vi stod sårbara under två års tid, när illusionen om allianslösheten hade krossats av verkligheten. Vi blev beroende av andras stöd och godtycke. Så lättvindigt får svensk säkerhetspolitik aldrig mer bedrivas.” – skriver Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark on Nato-anslutningen och vägen dit samt dess konsekvenser.

Läs artikeln här.