Gunnar Hökmark skriver i Svenska Dagbladet Debatt

“I Europa flyktingvågen och Rysslands invasion av Ukraina, som borde ha lett till ett stärkt försvar – i stället för en fortsatt gradvis utfasning av förmåga – och en diskussion om ett svenskt Natomedlemskap. Men allt detta förnekades och förkastades i de skarpaste ordalag.” – skriver Gunnar Hökmark, ordförande Frivärld, om hur Socialdemokraterna och tidigare regeringar förde en utrikespolitik som inte var förberedd inför de förändringar som präglat omvärlden.

Läs här