Gunnar Hökmark skriver i SVT Opinion

Den 5 april skrev Gunnar Hökmark, ordförande för Frivärld, ett svar till Maria Ulvskog i SVT Opinion.

min artikel som riktade sig mot Stefan Löfven noterade jag den passivitet som präglat den socialdemokratiska regeringen. Intressant nog svarar inte Marita Ulvskog på en enda punkt. Inte en enda, skriver Gunnar.

Läs hela debattartikeln här.