Gunnar Hökmark skriver i UNT

Den 12 januari publicerade UNT en debattartikel, skriven av Frivärlds ordförande Gunnar Hökmark, om hur det senaste försvarsbeslutet inte räcker för att möta de hot som Sverige står inför. Hökmark belyser att nya hotbilder och gråzonkrigföring borde innebära större försvarssatsningar, och hur de senaste tillskotten bör ses i ett längre perspektiv.

Det är dags att tala klartext om denna låt gå-politik. Den ger en bristande beredskap att möta alla de nya hot och den krigföring som pågår i gråzonen. Den är dessutom otillräcklig för de militära hot som i dag är långt mer avancerade än 2005.

Läs hela artikeln här.